"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2011 Ngày 07 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-11-2011 Quyết định số 1865/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 - 2012 giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
22-11-2011 Quyết định số 1944/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 14
24-11-2011 Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011 - 2015. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-11-2011 Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động, bình xét, chấm điểm thi đua và phân chia khối, cụm thi đua. 40
22-11-2011 Quyết định số 1941/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 62
28-11-2011 Quyết định số 1970/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Câu Lạc bộ đặc sản tỉnh Trà Vinh. 66
28-11-2011 Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc xếp loại đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 74
9,487,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner