"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2011 Ngày 13 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2011 Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 03
29-11-2011 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 18
29-11-2011 Quyết định số 1983/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, thang điểm của kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 22
02-12-2011 Quyết định số 2033/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2015. 45
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2011 Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 53
30-11-2011 Quyết định số 1986/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 68
30-11-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 69
9,487,630 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner