"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2011 Ngày 15 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2011 Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 02
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
06-12-2011 Quyết định số 2048/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 52
06-12-2011 Quyết định số 2049/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 57
07-12-2011 Quyết định số 2057/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 62
9,487,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner