"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2013 Ngày 20 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
08-11-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2013 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè chống sạt lỡ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thành phố Trà Vinh - giai đoạn II (dự án lập lại) - Đoạn P.X từ Thánh thất Vĩnh Bình đến Cảng Trà Vinh. 27
18-10-2013 Quyết định số 1959/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Trà Vinh. 30
22-10-2013 Quyết định số 1981/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Mở rộng đường vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 33
28-10-2013 Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 36
29-10-2013 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5, Điều 1 Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản Cánh Đồng Năng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. 42
29-10-2013 Quyết định số 2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5, Điều 1 Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, huyện Cầu Ngang. 45
08-11-2013 Quyết định số 2147/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). 48
08-11-2013 Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ và xác định giá đất ở trung bình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Mở rộng Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. 51
08-11-2013 Quyết định số 2156/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3, Điều 1 Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Châu Thành). 55
13-11-2013 Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 58
19-11-2013 Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 63
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14-10-2013 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 - Km 114, tỉnh Trà Vinh (thuộc địa bàn huyện Duyên Hải). 65
15-11-2013 Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 67
15-11-2013 Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 68
15-11-2013 Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 69
15-11-2013 Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 70
15-11-2013 Quyết định số 2205/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 71
15-11-2013 Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 72
15-11-2013 Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 73
15-11-2013 Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 74
15-11-2013 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 75
15-11-2013 Quyết định số 2210/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. 76
17-10-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về công tác chủ động ứng phó triều cường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 77
21-10-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 79
9,665,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner