"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2013 Ngày 29 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành mức thu học phí giáo dục đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2012 - 2013. 03
10-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các chỉ tiêu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 06
18-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hướng dẫn và giải quyết việc đăng ký, quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, quốc tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-01-2013 Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 30% mệnh giá mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2013. 42
15-01-2013 Quyết định số 70/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013. 44
17-01-2013 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013. 53
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2013 Quyết định số 90/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 86
11-01-2013 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. 87
8,779,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner