"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2013 Ngày 29 tháng 3 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. 04
04-02-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá tỉnh Trà Vinh. 10
20-03-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-01-2013 Quyết định số 237/QĐ-UBND ban hành các nhóm giải pháp chủ yếu và giao nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. 25
04-02-2013 Quyết định số 292/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường tỉnh 915 và đường Trà Nóc, tỉnh Trà Vinh, thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB5) – Hợp phần C (di dời ống nước trong phạm vi giải phóng mặt bằng). 53
11-03-2013 Quyết định số 473/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải – Trà Vinh. 56
19-03-2013 Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các tuyến hẻm trong 12 khu Lias (giai đoạn 1) phục vụ dự án Nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh. 59
19-03-2013 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, địa phận huyện Cầu Kè. 65
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-01-2013 Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng. 68
15-03-2013 Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường Trung học cơ sở Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang đạt chuẩn quốc gia. 70
15-03-2013 Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường Trung học cơ sở Hòa Minh B, huyện Châu Thành đạt chuẩn quốc gia. 71
15-03-2013 Quyết định số 496/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận Trường Trung học cơ sở Minh Trí, thành phố Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia. 72
21-03-2013 Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 73
26-03-2013 Quyết định số 543/QĐ-UBND về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 74
8,774,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner