"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2013 Ngày 26 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
16-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2013 Quyết định số 1247/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013. 12
28-06-2013 Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị Trung ương năm (khóa XI) "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020". 18
04-07-2013 Quyết định số 1290/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh. 31
12-07-2013 Quyết định số 1323/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 58
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2013 Quyết định số 1246/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh. 64
8,779,395 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner