"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2013 Ngày 31 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Trà Vinh. 04
11-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND phê duyệt định mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh. 14
11-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 17
11-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND phê duyệt tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện - thành phố và ngân sách xã - phường- thị trấn. 20
11-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 22
11-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 25
11-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. 27
11-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND phê duyệt Đề án “Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013-2020”. 31
11-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 44
11-07-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 47
11-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 49
11-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015. 51
11-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND phê duyệt mức chi, lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 55
11-07-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức trích từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 58
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
23-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp về trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 61
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2013 Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 91
22-07-2013 Quyết định số 1364/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Kè chống sạt lở sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thành phố Trà Vinh - giai đoạn II (dự án lập lại) - Đoạn P.X từ Thánh thất Vĩnh Bình đến Cảng Trà Vinh. 100
22-07-2013 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 104
22-07-2013 Quyết định số 1366/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm các xã Đại Phúc, Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 106
22-07-2013 Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Càng Long thuộc Công an tỉnh Trà Vinh. 108
8,779,394 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner