"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2013 Ngày 09 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định việc thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 02
05-08-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 13 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 10
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2013 Quyết định số 1446/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh. 12
06-08-2013 Quyết định số 1466/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Trà Vinh. 14
8,779,383 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner