"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2013 Ngày 15 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất ở để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
22-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 08
20-03-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 11
16-04-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị và nông thôn; xác định diện tích và công nhận diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 23
20-05-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND về việc Quy định việc phân cấp, tuyển dụng, quản lý và nhiệm vụ của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 29
05-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND về quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 51
08-08-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 53
09-09-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm. 57
17-09-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định cơ chế thực hiện chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 61
23-09-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thành phố trong tỉnh Trà Vinh. 74
30-09-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 77
01-10-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2013 - 2020". 79
02-10-2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 86
02-10-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 94
09-10-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 101
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2013 Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đồn Công an Trung tâm Điện lực Duyên Hải. 105
07-10-2013 Quyết định số 1850/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, huyện Cầu Ngang. 108
07-10-2013 Quyết định số 1851/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản Cánh Đồng Năng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. 112
09-10-2013 Quyết định số 1861/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 116
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2013 Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Duyên Hải, hạng mục: Khu quản lý vận hành, hệ thống đường vào Trung tâm Điện lực Duyên Hải, bãi thi công Duyên Hải 1 & 3, Trạm biến áp 500/220 kV, Đường dẫn số 1 &số 2 Khu Kinh tế. 119
27-09-2013 Quyết định số 1809/QĐ-UBND về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương. 121
27-09-2013 Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh. 131
07-10-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản; kiểm soát kháng sinh cấm sử dụng, tạp chất trong tôm nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 151
8,779,366 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner