"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2014 Ngày 03 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 04
20-11-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 68
20-11-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung mục IV và mục VII của phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 77
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2014 Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 81
18-11-2014 Quyết định số 1935/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học phổ thông Dương Quang Đông, diện tích 14.895,6m2, tọa lạc tại khóm Minh Thuận B, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 93
18-11-2014 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Hiệp Sơn, diện tích 24.735,5m2, tọa lạc tại ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 95
18-11-2014 Quyết định số 1937/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Tân Hùng C, diện tích 1.946m2, tọa lạc tại ấp Trung Tiến, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 97
18-11-2014 Quyết định số 1938/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Tập Sơn, diện tích 4.150,7m2, tọa lạc tại ấp Chợ, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. 99
18-11-2014 Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Debamangalanilaodayana (Phnô Pring), diện tích 29.602,1m2, tọa lạc tại ấp Cầu Tre, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 101
18-11-2014 Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Long Hữu, diện tích 903m2, tọa lạc tại ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 103
18-11-2014 Quyết định số 1941/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Kim Hòa, diện tích 3.615,6m2, tọa lạc tại ấp Giữa, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 105
18-11-2014 Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Angarajum (Phiêu), diện tích 2.722m2, tọa lạc tại ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 107
18-11-2014 Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Teakhinasakor Ta Lôn, diện tích 4.073,1m2, tọa lạc tại ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 109
18-11-2014 Quyết định số 1944/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Thạnh Hòa Sơn, diện tích 2.897,4m2, tọa lạc tại ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. 111
18-11-2014 Quyết định số 1945/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Huyền Hội, diện tích 12.055,4m2, tọa lạc tại ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 113
25-11-2014 Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 1.755,4m2 đất, tọa lạc tại khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh của Kho bạc Nhà nước Tiểu Cần do không còn nhu cầu sử dụng. 115
26-11-2014 Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 9.362,7m2 đất, tọa lạc tại khóm 1, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh do không còn nhu cầu sử dụng. 117
27-11-2014 Quyết định số 2025/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh. 119
9,665,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner