"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2019 Ngày 10 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 74/2018/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
07-12-2018 Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 05
07-12-2018 Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 07
07-12-2018 Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 11
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 16
13-12-2018 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 37
19-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 45
28-12-2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 79
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-11-2018 Quyết định số 2260/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 83
17-12-2018 Quyết định số 2465/QĐ-UBND ban hành Đề án phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2025. 89
24-12-2018 Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 102
9,260,170 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner