"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2019 Ngày 17 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2019 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc phê duyệt duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2019 – 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. 30
08-04-2019 Quyết định số 562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2019 Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính. 32
03-04-2019 Quyết định số 531/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. 39
03-04-2019 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh. 53
03-04-2019 Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. 70
03-04-2019 Quyết định số 534/QĐ-UBND về việc công bố công Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 88
03-04-2019 Quyết định số 536/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 118
9,260,205 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner