"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34 + 35           Năm 2019 Ngày 24 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2019 Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 03
12-07-2019 Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 06
12-07-2019 Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 09
12-07-2019 Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 12
12-07-2019 Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh. 14
12-07-2019 Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 19
12-07-2019 Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND sửa đổi một số khoản của Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020. 105
12-07-2019 Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020. 107
12-07-2019 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 109
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 114
18-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 132
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2019 Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc công nhận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 148
16-05-2019 Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tập Sơn, huyện Trà Cú đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 150
9,260,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner