Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2008

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 09-01
9 văn bản
 
Số 02  ngày 19-01
8 văn bản
 
Số 03  ngày 25-01
6 văn bản
 
Số 04  ngày 01-02
12 văn bản
 
Số 05  ngày 29-02
21 văn bản
 
Số 06  ngày 21-3
23 văn bản
 
Số 07  ngày 11-4
30 văn bản
 
Số 08  ngày 29-4
34 văn bản
 
Số 09  ngày 16-5
34 văn bản
 
Số 10  ngày 06-6
29 văn bản
 
Số 11  ngày 20-6
8 văn bản
 
Số 12  ngày 27-6
1 văn bản
 
Số 13  ngày 11-7
21 văn bản
 
Số 14  ngày 31-7
16 văn bản
 
Số 15  ngày 15-8
31 văn bản
 
Số 16  ngày 29-8
21 văn bản
 
Số 17  ngày 05-9
19 văn bản
 
Số 18  ngày 17-9
23 văn bản
 
Số 19  ngày 08-10
17 văn bản
 
Số 20  ngày 17-10
29 văn bản
 
Số 21  ngày 29-10
25 văn bản
 
Số 22  ngày 19-11
37 văn bản
 
Số 23  ngày 03-12
29 văn bản
 
Số 24  ngày 10-12
19 văn bản
 
Số 25  ngày 24-12
32 văn bản
 
Số 26  ngày 26-12
12 văn bản
 
Số 27  ngày 30-12
13 văn bản
 
Số 28  ngày 30-12
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

560 văn bản gồm 49 văn bản quy phạm pháp luật và 511 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2008
23 văn bản
 
Tháng 02-2008
33 văn bản
 
Tháng 3-2008
23 văn bản
 
Tháng 4-2008
64 văn bản
 
Tháng 5-2008
34 văn bản
 
Tháng 6-2008
38 văn bản
 
Tháng 7-2008
37 văn bản
 
Tháng 8-2008
52 văn bản
 
Tháng 9-2008
42 văn bản
 
Tháng 10-2008
71 văn bản
 
Tháng 11-2008
37 văn bản
 
Tháng 12-2008
106 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
29 văn bản
 
UBND tỉnh
222 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
309 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
8 văn bản
 
Ban hành Quy chế
2 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
35 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
5 văn bản
 
Công nghiệp
8 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
62 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng
26 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định
62 văn bản
 
Doanh nghiệp
4 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
20 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
7 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
6 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
12 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
7 văn bản
 
Nghị quyết
12 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
18 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
5 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
74 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
9 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
7 văn bản
 
Thủ tục hành chính
4 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
9 văn bản
 
Thương mại
7 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
66 văn bản
 
Tư pháp
4 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
37 văn bản
 
Y tế
26 văn bản
 
 
9,487,711 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner