Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 07-01
32 văn bản
 
Số 02  ngày 06-02
28 văn bản
 
Số 03  ngày 18-02
20 văn bản
 
Số 04  ngày 26-02
22 văn bản
 
Số 05  ngày 11-3
18 văn bản
 
Số 06  ngày 13-3
24 văn bản
 
Số 07  ngày 31-3
27 văn bản
 
Số 08  ngày 13-4
32 văn bản
 
Số 09  ngày 16-4
28 văn bản
 
Số 10  ngày 29-4
35 văn bản
 
Số 11  ngày 11-5
39 văn bản
 
Số 12  ngày 20-5
24 văn bản
 
Số 13  ngày 03-6
22 văn bản
 
Số 14  ngày 18-6
20 văn bản
 
Số 15  ngày 26-6
30 văn bản
 
Số 16  ngày 07-7
31 văn bản
 
Số 17  ngày 14-7
28 văn bản
 
Số 18  ngày 21-7
22 văn bản
 
Số 19  ngày 05-8
21 văn bản
 
Số 20  ngày 19-8
30 văn bản
 
Số 21  ngày 09-9
23 văn bản
 
Số 22  ngày 24-9
17 văn bản
 
Số 23  ngày 13-10
24 văn bản
 
Số 24  ngày 30-10
18 văn bản
 
Số 25  ngày 20-11
28 văn bản
 
Số 26  ngày 11-12
18 văn bản
 
Số 27  ngày 22-12
14 văn bản
 
Số 28  ngày 29-12
9 văn bản
 
Số 29  ngày 31-12
7 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

691 văn bản gồm 31 văn bản quy phạm pháp luật và 660 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2009
32 văn bản
 
Tháng 02-2009
70 văn bản
 
Tháng 3-2009
69 văn bản
 
Tháng 4-2009
95 văn bản
 
Tháng 5-2009
63 văn bản
 
Tháng 6-2009
72 văn bản
 
Tháng 7-2009
81 văn bản
 
Tháng 8-2009
51 văn bản
 
Tháng 9-2009
40 văn bản
 
Tháng 10-2009
42 văn bản
 
Tháng 11-2009
28 văn bản
 
Tháng 12-2009
48 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
20 văn bản
 
UBND tỉnh
255 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
416 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
5 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
78 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
10 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
167 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng
14 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định
58 văn bản
 
Doanh nghiệp
9 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
30 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
7 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
4 văn bản
 
Lâm nghiệp
5 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
8 văn bản
 
Nghị quyết
14 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
22 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
14 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
133 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
10 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
11 văn bản
 
Thủ tục hành chính
1 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
14 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
3 văn bản
 
Tư pháp
1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
7 văn bản
 
Y tế
27 văn bản
 
 
9,487,403 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner