Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2012

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 04-01
3 văn bản
 
Số 02  ngày 11-01
12 văn bản
 
Số 03  ngày 19-01
1 văn bản
 
Số 04  ngày 08-02
10 văn bản
 
Số 05  ngày 24-02
9 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 07-3
6 văn bản
 
Số 08  ngày 14-3
10 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 26-3
8 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 10-4
2 văn bản
 
Số 13  ngày 18-4
13 văn bản
 
Số 14  ngày 09-5
21 văn bản
 
Số 15  ngày 21-5
7 văn bản
 
Số 16  ngày 15-6
16 văn bản
 
Số 17  ngày 09-7
22 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 20-7
6 văn bản
 
Số 20  ngày 03-8
13 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 17-8
14 văn bản
 
Số 23  ngày 14-9
19 văn bản
 
Số 24  ngày 24-9
14 văn bản
 
Số 25  ngày 09-10
18 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 20-11
18 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 28-12
19 văn bản
 
Số 30  ngày 31-12
3 văn bản
 
Số 31  ngày 31-12
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

275 văn bản gồm 68 văn bản quy phạm pháp luật và 207 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2012
16 văn bản
 
Tháng 02-2012
19 văn bản
 
Tháng 3-2012
24 văn bản
 
Tháng 4-2012
15 văn bản
 
Tháng 5-2012
28 văn bản
 
Tháng 6-2012
16 văn bản
 
Tháng 7-2012
28 văn bản
 
Tháng 8-2012
27 văn bản
 
Tháng 9-2012
33 văn bản
 
Tháng 10-2012
18 văn bản
 
Tháng 11-2012
18 văn bản
 
Tháng 12-2012
33 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
27 văn bản
 
UBND tỉnh
172 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
75 văn bản
 
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
4 văn bản
 
Bãi bỏ thủ tục hành chính
9 văn bản
 
Ban hành Quy chế
4 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
28 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
38 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
12 văn bản
 
Công nghiệp
6 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
22 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định
2 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
10 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
8 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
7 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
5 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
14 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
50 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
6 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
3 văn bản
 
Thủ tục hành chính
9 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
15 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
3 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
6 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
9,487,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner