Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 29-01
8 văn bản
 
Số 02  ngày 29-3
14 văn bản
 
Số 03  ngày 03-6
10 văn bản
 
Số 04  ngày 02-7
7 văn bản
 
Số 05  ngày 26-7
6 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 31-7
20 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 07-8
1 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 09-8
4 văn bản
 
Số 12  ngày 15-8
1 văn bản
 
Số 13  ngày 30-8
3 văn bản
 
Số 14  ngày 25-9
12 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 15-10
23 văn bản
 
Số 17  ngày 20-11
26 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

135 văn bản gồm 56 văn bản quy phạm pháp luật và 79 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
8 văn bản
 
Tháng 3-2013
14 văn bản
 
Tháng 6-2013
10 văn bản
 
Tháng 7-2013
33 văn bản
 
Tháng 8-2013
9 văn bản
 
Tháng 9-2013
12 văn bản
 
Tháng 10-2013
23 văn bản
 
Tháng 11-2013
26 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
14 văn bản
 
UBND tỉnh
83 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
35 văn bản
 
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
3 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Bãi bỏ thủ tục hành chính
6 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
13 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
7 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
7 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
14 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định
8 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
8 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Nghị quyết
14 văn bản
 
Nhà ở
2 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
7 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
8 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
4 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
1 văn bản
 
Thủ tục hành chính
3 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
9 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
1 văn bản
 
Tư pháp
3 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
11 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
9,487,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner