Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 11 + 12  ngày 19-5
8 văn bản
 
Số 13  ngày 30-6
24 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 06-8
29 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 22-8
8 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 05-9
7 văn bản
 
Số 20  ngày 09-10
11 văn bản
 
Số 21  ngày 20-11
17 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 03-12
18 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

122 văn bản gồm 29 văn bản quy phạm pháp luật và 93 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 5-2014
8 văn bản
 
Tháng 6-2014
24 văn bản
 
Tháng 8-2014
37 văn bản
 
Tháng 9-2014
7 văn bản
 
Tháng 10-2014
11 văn bản
 
Tháng 11-2014
17 văn bản
 
Tháng 12-2014
18 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
9 văn bản
 
UBND tỉnh
95 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
18 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Ban hành Quy chế
2 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
39 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
1 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
27 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định
7 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
6 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
3 văn bản
 
Nghị quyết
9 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
8 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
1 văn bản
 
Thủ tục hành chính
8 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
2 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
2 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
3 văn bản
 
Y tế
2 văn bản
 
 
9,487,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner