Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 04-01
7 văn bản
 
Số 03  ngày 05-01
24 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 07-01
17 văn bản
 
Số 06  ngày 06-02
32 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 10-02
3 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 12-3
5 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 02-4
2 văn bản
 
Số 13  ngày 04-5
5 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 08-5
9 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 21-8
14 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 24-8
1 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 26-8
1 văn bản
 
Số 22  ngày 01-9
16 văn bản
 
Số 23  ngày 03-11
9 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 03-12
1 văn bản
 
Số 26  ngày 10-12
3 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 21-12
1 văn bản
 
Số 29  ngày 22-12
11 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

161 văn bản gồm 49 văn bản quy phạm pháp luật và 112 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
48 văn bản
 
Tháng 02-2015
35 văn bản
 
Tháng 3-2015
5 văn bản
 
Tháng 4-2015
2 văn bản
 
Tháng 5-2015
14 văn bản
 
Tháng 8-2015
16 văn bản
 
Tháng 9-2015
16 văn bản
 
Tháng 11-2015
9 văn bản
 
Tháng 12-2015
16 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
14 văn bản
 
UBND tỉnh
86 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
61 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Bãi bỏ thủ tục hành chính
4 văn bản
 
Ban hành Quy chế
5 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
4 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
8 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
25 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng
2 văn bản
 
Điều chỉnh Quyết định
5 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
11 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Lâm nghiệp
1 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Nghị quyết
14 văn bản
 
Nhà ở
1 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
33 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
5 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
2 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
3 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
1 văn bản
 
Thủ tục hành chính
18 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
9 văn bản
 
Thương mại
1 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
3 văn bản
 
Tư pháp
5 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
16 văn bản
 
Y tế
3 văn bản
 
 
9,487,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner