Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 03-02
18 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 30-3
12 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 31-3
2 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 05-4
13 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 12-4
6 văn bản
 
Số 11  ngày 22-4
12 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 20-5
9 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 27-5
7 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 27-5
1 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 28-5
1 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 07-6
1 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 09-6
1 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 20-6
5 văn bản
 
Số 26  ngày 25-7
11 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 26-7
1 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 28-7
1 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 29-7
1 văn bản
 
Số 33  ngày 05-8
4 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 18-8
1 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 28-9
18 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 08-11
10 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 19-12
7 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 23-12
14 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

156 văn bản gồm 70 văn bản quy phạm pháp luật và 86 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2016
18 văn bản
 
Tháng 3-2016
14 văn bản
 
Tháng 4-2016
31 văn bản
 
Tháng 5-2016
18 văn bản
 
Tháng 6-2016
7 văn bản
 
Tháng 7-2016
14 văn bản
 
Tháng 8-2016
5 văn bản
 
Tháng 9-2016
18 văn bản
 
Tháng 11-2016
10 văn bản
 
Tháng 12-2016
21 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
29 văn bản
 
UBND tỉnh
76 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
51 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Ban hành Quy chế
3 văn bản
 
Bồi thường - Giải phóng mặt bằng
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
10 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
23 văn bản
 
Công nghiệp
2 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
3 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng
2 văn bản
 
Doanh nghiệp
3 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
6 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
5 văn bản
 
Lâm nghiệp
1 văn bản
 
Lương thực - Thực phẩm
1 văn bản
 
Nghị quyết
29 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
19 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
6 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
9 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
7 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
7 văn bản
 
Thương mại
3 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
5 văn bản
 
Tư pháp
6 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
15 văn bản
 
Y tế
7 văn bản
 
 
9,487,539 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner