Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2018

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 02-02
2 văn bản
 
Số 02  ngày 11-02
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 12-02
1 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 12-3
13 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-3
1 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 29-3
1 văn bản
 
Số 11  ngày 20-4
8 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 03-5
8 văn bản
 
Số 14  ngày 24-5
14 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 28-5
4 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 12-6
4 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 20-6
2 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 22-6
3 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 20-7
8 văn bản
 
Số 25  ngày 26-7
20 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 23-8
6 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 10-10
13 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 12-11
11 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 13-11
6 văn bản
 
Số 34  ngày 28-12
3 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

138 văn bản gồm 50 văn bản quy phạm pháp luật và 88 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2018
13 văn bản
 
Tháng 3-2018
15 văn bản
 
Tháng 4-2018
8 văn bản
 
Tháng 5-2018
26 văn bản
 
Tháng 6-2018
9 văn bản
 
Tháng 7-2018
28 văn bản
 
Tháng 8-2018
6 văn bản
 
Tháng 10-2018
13 văn bản
 
Tháng 11-2018
17 văn bản
 
Tháng 12-2018
3 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
19 văn bản
 
UBND tỉnh
44 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
75 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
1 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
2 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
16 văn bản
 
Công nghiệp
3 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
6 văn bản
 
Đầu tư - Xây dựng
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
9 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
2 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
2 văn bản
 
Nghị quyết
19 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
18 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
6 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
4 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
4 văn bản
 
Thủ tục hành chính
34 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
3 văn bản
 
Tư pháp
2 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
4 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
9,487,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner