Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
11 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 28-02
7 văn bản
 
Số 05  ngày 28-02
5 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 20-3
6 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 27-3
5 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 02-4
5 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 17-4
9 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 18-4
12 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 06-5
11 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 06-5
1 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 13-5
4 văn bản
 
Số 22  ngày 10-6
2 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 10-6
1 văn bản
 
Số 25  ngày 12-6
3 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 14-6
2 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 18-6
6 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 19-6
1 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 20-6
3 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 24-7
13 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 19-8
4 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 29-8
2 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 30-9
1 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 30-9
4 văn bản
 
Số 44  ngày 10-10
22 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

140 văn bản gồm 39 văn bản quy phạm pháp luật và 101 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2019
11 văn bản
 
Tháng 02-2019
12 văn bản
 
Tháng 3-2019
11 văn bản
 
Tháng 4-2019
26 văn bản
 
Tháng 5-2019
16 văn bản
 
Tháng 6-2019
18 văn bản
 
Tháng 7-2019
13 văn bản
 
Tháng 8-2019
6 văn bản
 
Tháng 9-2019
5 văn bản
 
Tháng 10-2019
22 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
18 văn bản
 
UBND tỉnh
48 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
74 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Ban hành Quy chế
1 văn bản
 
Công bố thủ tục hành chính
20 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
3 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
3 văn bản
 
Nghị quyết
18 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
37 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
1 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thủ tục hành chính
41 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
1 văn bản
 
Thương mại
2 văn bản
 
Tổ chức - Dân sự
3 văn bản
 
Tư pháp
5 văn bản
 
 
9,487,378 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner