Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải ban hành: 4 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về phê chuẩn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn 2020. 
29-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải phê duyệt đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 
29-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ Thu, chi ngân sách nhà nước huyện Duyên Hải 2007. 
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,487,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner