Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 
22-06-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2010. 
29-03-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc thông qua Đề án Chính quyền điện tử thành phố Trà Vinh giai đoạn năm 2011 - 2015. 
31-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Tổ cải cách hành chính thuộc Văn phòng HĐND – UBND thành phố năm 2011. 
27-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 
27-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước thành phố Trà Vinh năm 2011. 
27-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND thành phố, phường, xã. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,487,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner