Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND1 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. 
23-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành quy chế phối hợp về trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 
16-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành quy trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 
13-12-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,487,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner