Tổng tập Công báo
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 131 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-11-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Lưới Đáy hàng khơi. 
05-11-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá khai thác hải sản xa bờ tỉnh Trà Vinh. 
03-11-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã, các ấp đặc biệt khó khăn giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
03-11-2014 Quyết định số 1795/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Tân An - Hiếu Trung thuộc huyện Càng Long, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (dự án lập lại). 
27-10-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
27-10-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
23-10-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa tỉnh Trà Vinh. 
22-10-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
15-10-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2013 - 2014 đến năm học 2014 - 2015. 
09-10-2014 Quyết định số 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh. 
09-10-2014 Quyết định số 1603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh. 
09-10-2014 Quyết định số 1602/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm nêu tại Điểm b, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
09-10-2014 Quyết định số 1601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án Luồng cho tàu biển có tải trọng vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh. 
07-10-2014 Quyết định số 1597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi diện tích 598m2 đất, tọa lạc tại ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do Trường Tiểu học Hiếu Tử C không còn nhu cầu sử dụng đất và giao cho Ủy ban nhân dân xã Hiếu Tử quản lý. 
06-10-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
06-10-2014 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên các công trình. 
24-09-2014 Quyết định số 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi diện tích 379,3m2 đất, tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh do Chùa Samrong Ek quản lý, để đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh. 
24-09-2014 Quyết định số 1544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi diện tích 12,9m2 đất, tọa lạc tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân xã Lương Hòa quản lý, để đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh. 
23-09-2014 Quyết định số 1538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Duyên Hải). 
22-09-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
11,244,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner