Tổng tập Công báo
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 79 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-06-2014 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị). 
25-06-2014 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tôn cao cát nền khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 
25-06-2014 Quyết định số 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Châu Thành. 
24-06-2014 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Tuyến kênh dọc Tuyến đường số 01 Khu Kinh tế Định An thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu Kinh tế Định An. 
20-06-2014 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Càng Long. 
18-06-2014 Quyết định số 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Đông, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
17-06-2014 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường Trần Phú nối dài, thành phố Trà Vinh. 
13-06-2014 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị). 
12-06-2014 Quyết định số 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất công trình Nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước sạch xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long. 
09-06-2014 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2014 – 2015. 
09-06-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
05-06-2014 Quyết định số 900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Nâng cấp, mở rộng đường Phú Thọ II - Cây Gòn, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần. 
28-05-2014 Quyết định số 774/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp thống kê, công bố thủ tục hành chính và cập nhật, duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
27-05-2014 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Đường Nguyễn Đáng (nối dài) thành phố Trà Vinh. 
21-05-2014 Quyết định số 676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng đường Vành đai thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh. 
09-05-2014 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh. 
07-05-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời mức kinh phí cải tạo lớp đất mặt khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
748,945 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner