Tổng tập Công báo
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 97 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2014 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tuyến số 01 đường nội ô thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh. 
07-07-2014 Quyết định số 1120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 07/8/2008; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
03-07-2014 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ đầu tư nêu tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh. 
30-06-2014 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường 19 tháng 5 nối dài (giai đoạn 2), thành phố Trà Vinh. 
30-06-2014 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Tiểu Cần. 
30-06-2014 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Đề án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phân lô bán nền Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Trà Vinh. 
30-06-2014 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Cầu Ngang). 
30-06-2014 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Trà Cú). 
30-06-2014 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Châu Thành). 
30-06-2014 Quyết định số 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Tiểu Cần). 
30-06-2014 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Càng Long). 
30-06-2014 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Cầu Kè). 
30-06-2014 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Duyên Hải). 
30-06-2014 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Cầu Kè. 
30-06-2014 Quyết định số 1072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cụ thể một số nội dung trong triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
26-06-2014 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường khóm 3B, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 
26-06-2014 Quyết định số 1062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 
25-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị). 
25-06-2014 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
8,858,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner