Tổng tập Công báo
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2016

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 55 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-04-2016 Quyết định số 923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ giống cây trồng, giống thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-04-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
15-04-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh. 
14-04-2016 Quyết định số 835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. 
12-04-2016 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích và phân chia tỷ lệ % đảm bảo kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
07-04-2016 Quyết định số 787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 6 và bổ sung khoản 9 mục IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04-04-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý mạng cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
01-04-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 
01-04-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh. 
29-03-2016 Quyết định số 658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức hỗ trợ cụ thể khi tham gia xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016. 
21-03-2016 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 
17-03-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh. 
14-03-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 
07-03-2016 Quyết định số 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014. 
07-03-2016 Quyết định số 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 
04-03-2016 Quyết định số 460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
02-03-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên. 
01-03-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hạn mức giao đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
26-02-2016 Quyết định số 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Điều 17 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
3,923,102 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner