Tổng tập Công báo
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2017

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-05-2017 Quyết định số 864/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020. 
24-05-2017 Quyết định số 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hồ sơ liên quan đến lĩnh vực nhà đất giữa Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
24-05-2017 Quyết định số 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
18-05-2017 Quyết định số 822/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
10-05-2017 Quyết định số 742/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ định, công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; cung cấp vật tư và cung cấp liều tinh; đào tạo, tập huấn kỹ thuật phối giống nhân tạo cho gia súc; cung cấp bình Nitơ lỏng; xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020. 
09-05-2017 Quyết định số 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
05-04-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 – 2020. 
21-03-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020. 
16-03-2017 Quyết định số 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
10-03-2017 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Trà Vinh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. 
10-03-2017 Quyết định số 358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 
10-03-2017 Quyết định số 357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 
10-03-2017 Quyết định số 356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 
19-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
30-12-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
30-12-2016 Quyết định số 2794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 
30-12-2016 Quyết định số 2775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 
28-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh. 
23-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư chương trình, dự án do tỉnh quản lý; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
24-11-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
5,593,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner