Tổng tập Công báo
Tổng tập Công báo năm 2014
Tổng tập Công báo năm 2013
Tổng tập Công báo năm 2012
Tổng tập Công báo năm 2011
Tổng tập Công báo năm 2010
Tổng tập Công báo năm 2009
Tổng tập Công báo năm 2008
Tổng tập Công báo năm 2007
Tổng tập Công báo năm 2006

Tổng tập Công báo năm 2013

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 83 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-05-2013 Quyết định số 860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220 kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Duyên Hải). 
23-05-2013 Quyết định số 959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2013 - 2020. 
29-05-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
07-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giải quyết tranh chấp đất đai của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
06-06-2013 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
17-06-2013 Quyết định số 1168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-06-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
26-06-2013 Quyết định số 1222/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). 
28-06-2013 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013. 
28-06-2013 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị Trung ương năm (khóa XI) "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020". 
04-07-2013 Quyết định số 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh. 
12-07-2013 Quyết định số 1323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
22-07-2013 Quyết định số 1363/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
22-07-2013 Quyết định số 1364/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Kè chống sạt lở sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thành phố Trà Vinh - giai đoạn II (dự án lập lại) - Đoạn P.X từ Thánh thất Vĩnh Bình đến Cảng Trà Vinh. 
22-07-2013 Quyết định số 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
22-07-2013 Quyết định số 1366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Cải tạo, nâng cấp đường vào Trung tâm các xã Đại Phúc, Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
22-07-2013 Quyết định số 1368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công an huyện Càng Long thuộc Công an tỉnh Trà Vinh. 
29-07-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
05-08-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 13 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
27-08-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner