Tổng tập Công báo
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 88 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2014 Quyết định số 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Tiểu Cần). 
30-06-2014 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Càng Long). 
30-06-2014 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Cầu Kè). 
30-06-2014 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer thuộc tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng vốn dư (trên địa bàn huyện Duyên Hải). 
30-06-2014 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Cầu Kè. 
30-06-2014 Quyết định số 1072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cụ thể một số nội dung trong triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
26-06-2014 Quyết định số 1063/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường khóm 3B, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 
26-06-2014 Quyết định số 1062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường khóm 2, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 
25-06-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị). 
25-06-2014 Quyết định số 1051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ tôn cao cát nền khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền, thị trấn Duyên Hải, huyện Duyên Hải. 
25-06-2014 Quyết định số 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình công trình Kênh cấp 2 còn lại vùng dự án Nam Măng Thít, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
25-06-2014 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Châu Thành. 
24-06-2014 Quyết định số 1044/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Tuyến kênh dọc Tuyến đường số 01 Khu Kinh tế Định An thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường số 01 (đoạn từ nút N3 đến nút N27, đoạn từ nút N27 đến cầu C16) Khu Kinh tế Định An. 
20-06-2014 Quyết định số 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV trạm 220kV Trà Vinh - Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (thuộc dự án DEP - vay vốn WB), đoạn qua huyện Càng Long. 
18-06-2014 Quyết định số 1005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn biển Ba Đông, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
17-06-2014 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình Đường Trần Phú nối dài, thành phố Trà Vinh. 
13-06-2014 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 53 và Quốc lộ 54 - Hợp phần A thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) tại Trà Vinh, hạng mục Phà Láng Sắt (Phà Tà Nị). 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
2,607,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner