Tổng tập Công báo
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2015

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 61 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-01-2015 Quyết định số 94/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chùa Phật Ân, diện tích 958m2, tọa lạc tại ấp 2, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
08-01-2015 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2014 của Tỉnh ủy về lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. 
08-01-2015 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 08/9/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị. 
08-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu cánh đồng lớn và mức hỗ trợ cụ thể về xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
07-01-2015 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Phương Thạnh C, diện tích 2.746,0m2, tọa lạc tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 
31-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
31-12-2014 Quyết định số 2313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Trà Vinh, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Trà Vinh. 
30-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
30-12-2014 Quyết định số 2292/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Trại lúa giống xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1: xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần). 
30-12-2014 Quyết định số 2285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
29-12-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
26-12-2014 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 389,9m2 đất, tọa lạc tại khóm 1, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân phường 7, quản lý. 
25-12-2014 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Đa Lộc A, diện tích 3.127,4m2, tọa lạc tại ấp Thanh Trì B, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
25-12-2014 Quyết định số 2204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 438,3m2 đất, tọa lạc tại khóm 7, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để xây dựng Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Trà Cú. 
25-12-2014 Quyết định số 2203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 438,3m2 đất, tọa lạc tại khóm 7, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú quản lý. 
25-12-2014 Quyết định số 2199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 7.830,3m2 đất, tọa lạc tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cho Công an tỉnh để xây dựng Trại giam và nhà tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tiểu Cần. 
25-12-2014 Quyết định số 2198/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 416,3m2 đất của Ủy ban nhân dân xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh quản lý. 
22-12-2014 Quyết định số 2174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. 
19-12-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
19-12-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
1,286,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner