Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 10 xuất bản ngày 16-07-2007: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. (từ trang 05 đến trang 13)
03-07-2007 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Hòa Minh, huyện Châu Thành thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 14 đến trang 15)
03-07-2007 Quyết định số 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 16 đến trang 17)
03-07-2007 Quyết định số 942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Nhị Trường, huyện Cầu Ngang thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 18 đến trang 19)
03-07-2007 Quyết định số 943/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Dân Thành, huyện Duyên Hải thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 20 đến trang 21)
03-07-2007 Quyết định số 944/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 22 đến trang 23)
03-07-2007 Quyết định số 945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Cầu Quan, huyện Tiểu Cần thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 24 đến trang 25)
03-07-2007 Quyết định số 946/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Hòa Lợi, huyện Châu Thành thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 26 đến trang 27)
03-07-2007 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Long Đức, thị xã Trà Vinh thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 28 đến trang 29)
03-07-2007 Quyết định số 948/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Tân An, huyện Càng Long thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 30 đến trang 31)
03-07-2007 Quyết định số 949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Nhị Long, huyện Càng Long thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 32 đến trang 33)
03-07-2007 Quyết định số 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Phước Hưng, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 34 đến trang 35)
03-07-2007 Quyết định số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Đại An, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 36 đến trang 37)
03-07-2007 Quyết định số 952/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Long Hiệp, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 38 đến trang 39)
03-07-2007 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng khám Đa khoa khu vực Tập Sơn, huyện Trà Cú thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. (từ trang 40 đến trang 41)
02-07-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. (từ trang 42 đến trang 49)
19-06-2007 Quyết định số 890/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Trà Vinh. (từ trang 50 đến trang 52)
20-06-2007 Quyết định số 892/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện quyết định đầu tư công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II trên địa bàn huyện. (từ trang 53 đến trang 54)
26-06-2007 Quyết định số 912/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. (trang 55)
26-06-2007 Quyết định số 913/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh - huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh - giai đoạn II (Dự án lập lại). (từ trang 56 đến trang 59)
26-06-2007 Quyết định số 914/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Long Bình 3, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 60 đến trang 62)
26-06-2007 Quyết định số 915/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp toàn tuyến đường Bạch Đằng từ đường Trần Phú đến đường Phạm Ngũ Lão nối dài, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 63 đến trang 65)
02-07-2007 Quyết định số 928/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 24/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 66 đến trang 67)
02-07-2007 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 2600/QĐ-CTT ngày 10/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. (từ trang 68 đến trang 70)
02-07-2007 Quyết định số 930/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán: Xưởng xây dựng và trại bò, thuộc dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh (Trại thực nghiệm nông nghiệp, thủy sản, khối các phòng thí nghiệm, hàng rào tổng thể khuôn viên khu I). (từ trang 71 đến trang 74)
02-07-2007 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 75 đến trang 76)
02-07-2007 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 77 đến trang 78)
02-07-2007 Quyết định số 933/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số khoản của Điều 1 Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 20/9/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 79 đến trang 80)
9,063,476 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner