Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 13 xuất bản ngày 14-09-2007: 30 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-09-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp biển số nhà trong tỉnh Trà Vinh. (từ trang 05 đến trang 06)
06-09-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với người có bằng đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Trà Vinh. (từ trang 07 đến trang 10)
15-08-2007 Quyết định số 1155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ. (từ trang 11 đến trang 12)
29-08-2007 Quyết định số 1221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tên danh mục công trình và địa điểm xây dựng nêu tại điểm 1, điểm 2 mục II Điều 1 Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 13 đến trang 14)
30-08-2007 Quyết định số 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2007. (từ trang 15 đến trang 16)
31-08-2007 Quyết định số 1243/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Trường Dạy nghề thành Trường Trung cấp nghề thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. (từ trang 17 đến trang 18)
20-08-2007 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Điều lệ Liên đoàn Quần vợt tỉnh Trà Vinh. (từ trang 19 đến trang 24)
20-08-2007 Quyết định số 1174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Điều lệ Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Trà Vinh. (từ trang 25 đến trang 33)
20-08-2007 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản của Điều 1 Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 34 đến trang 36)
20-08-2007 Quyết định số 1183/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Trà Vinh. (từ trang 37 đến trang 39)
21-08-2007 Quyết định số 1184/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 40 đến trang 42)
21-08-2007 Quyết định số 1185/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 43 đến trang 45)
21-08-2007 Quyết định số 1186/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 46 đến trang 48)
21-08-2007 Quyết định số 1191/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trạm Y tế xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 49 đến trang 51)
23-08-2007 Quyết định số 1198/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. (trang 52)
23-08-2007 Quyết định số 1206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 53 đến trang 55)
23-08-2007 Quyết định số 1207/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (hạng mục: Khối nhà học - thí nghiệm - thư viện; san lấp mặt bằng). (từ trang 56 đến trang 58)
23-08-2007 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học sơ sở Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 59 đến trang 61)
23-08-2007 Quyết định số 1209/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 62 đến trang 64)
23-08-2007 Quyết định số 1210/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Mở rộng Trường Trung học sơ sở Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 65 đến trang 67)
28-08-2007 Quyết định số 1218/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Hương lộ 12 (đoạn Hàm Giang - Long Sơn), thuộc 2 huyện Trà Cú và Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 68 đến trang 70)
28-08-2007 Quyết định số 1219/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Phục chế di tích bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu (Đường Hồ Chí Minh trên biển), ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 71 đến trang 73)
31-08-2007 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. (trang 74)
31-08-2007 Quyết định số 1240/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (trang 75)
04-09-2007 Quyết định số 1307/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất kết hợp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2008 - 2010. (từ trang 76 đến trang 80)
05-09-2007 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh. (từ trang 81 đến trang 82)
05-09-2007 Quyết định số 1316/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Đường làng nghề thủ công xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 83 đến trang 85)
05-09-2007 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Bệnh viện Quân dân y tỉnh Trà Vinh (giai đoạn I). (từ trang 86 đến trang 88)
05-09-2007 Quyết định số 1318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn liên ấp 13 - 15, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 89 đến trang 90)
06-09-2007 Quyết định số 1319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7 Điều 1 Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 91 đến trang 92)
9,063,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner