Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 05 xuất bản ngày 26-07-2013: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh về việc ban hành quy trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Trà Vinh. (từ trang 03 đến trang 11)
28-06-2013 Quyết định số 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013. (từ trang 12 đến trang 17)
28-06-2013 Quyết định số 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị Trung ương năm (khóa XI) "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020". (từ trang 18 đến trang 30)
04-07-2013 Quyết định số 1290/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh. (từ trang 31 đến trang 57)
12-07-2013 Quyết định số 1323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 58 đến trang 63)
28-06-2013 Quyết định số 1246/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh. (từ trang 64 đến trang 83)
9,063,470 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner