Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 29 xuất bản ngày 22-12-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 03 đến trang 16)
01-12-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 17 đến trang 34)
20-10-2015 Quyết định số 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. (từ trang 35 đến trang 45)
09-11-2015 Quyết định số 1953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 46 đến trang 53)
13-11-2015 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đợt 2 “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2015” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 54 đến trang 57)
16-11-2015 Quyết định số 2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh. (trang 58)
24-11-2015 Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2025. (từ trang 59 đến trang 77)
26-11-2015 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016. (từ trang 78 đến trang 81)
26-11-2015 Quyết định số 2134/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Trà Vinh quy mô đô thị loại II đến năm 2030. (từ trang 82 đến trang 89)
11-12-2015 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh. (từ trang 90 đến trang 92)
13-11-2015 Quyết định số 2012/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. (từ trang 93 đến trang 103)
9,487,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner