Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 17 xuất bản ngày 20-11-2013: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-10-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê địa điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 04 đến trang 11)
08-11-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 12 đến trang 26)
17-10-2013 Quyết định số 1950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè chống sạt lỡ sông Long Bình và sông Cổ Chiên khu vực thành phố Trà Vinh - giai đoạn II (dự án lập lại) - Đoạn P.X từ Thánh thất Vĩnh Bình đến Cảng Trà Vinh. (từ trang 27 đến trang 29)
18-10-2013 Quyết định số 1959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Trà Vinh. (từ trang 30 đến trang 32)
22-10-2013 Quyết định số 1981/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Mở rộng đường vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 33 đến trang 35)
28-10-2013 Quyết định số 2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 36 đến trang 41)
29-10-2013 Quyết định số 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5, Điều 1 Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản Cánh Đồng Năng, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. (từ trang 42 đến trang 44)
29-10-2013 Quyết định số 2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4, 5, Điều 1 Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi tôm công nghiệp, huyện Cầu Ngang. (từ trang 45 đến trang 47)
08-11-2013 Quyết định số 2147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường dây 220kV Vĩnh Long - Trà Vinh (đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). (từ trang 48 đến trang 50)
08-11-2013 Quyết định số 2148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách hỗ trợ và xác định giá đất ở trung bình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Mở rộng Khu di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. (từ trang 51 đến trang 54)
08-11-2013 Quyết định số 2156/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3, Điều 1 Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dây 220kV Trung tâm Điện lực Duyên Hải - Trà Vinh (đoạn qua huyện Châu Thành). (từ trang 55 đến trang 57)
13-11-2013 Quyết định số 2185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013 - 2020 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 58 đến trang 62)
19-11-2013 Quyết định số 2216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 05/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 63 đến trang 64)
14-10-2013 Quyết định số 1880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung chính sách hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Km 67 - Km 114, tỉnh Trà Vinh (thuộc địa bàn huyện Duyên Hải). (từ trang 65 đến trang 66)
15-11-2013 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 67)
15-11-2013 Quyết định số 2202/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 68)
15-11-2013 Quyết định số 2203/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 69)
15-11-2013 Quyết định số 2204/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 70)
15-11-2013 Quyết định số 2205/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 71)
15-11-2013 Quyết định số 2206/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 72)
15-11-2013 Quyết định số 2207/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 73)
15-11-2013 Quyết định số 2208/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tái công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 74)
15-11-2013 Quyết định số 2209/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 75)
15-11-2013 Quyết định số 2210/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa. (trang 76)
17-10-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chủ động ứng phó triều cường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 77 đến trang 78)
21-10-2013 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 79 đến trang 81)
8,936,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner