Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 28-02-2019: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 03 đến trang 08)
29-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh. (từ trang 09 đến trang 14)
21-01-2019 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2019. (từ trang 15 đến trang 24)
03-01-2019 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. (từ trang 25 đến trang 51)
07-01-2019 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. (trang 52)
07-01-2019 Quyết định số 16/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia. (trang 53)
21-01-2019 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 54 đến trang 215)
9,487,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner