Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 17-04-2019: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. (từ trang 03 đến trang 29)
18-03-2019 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2019 – 2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. (trang 30)
08-04-2019 Quyết định số 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019. (trang 31)
03-04-2019 Quyết định số 530/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính. (từ trang 32 đến trang 38)
03-04-2019 Quyết định số 531/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 39 đến trang 52)
03-04-2019 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh. (từ trang 53 đến trang 69)
03-04-2019 Quyết định số 533/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. (từ trang 70 đến trang 87)
03-04-2019 Quyết định số 534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 88 đến trang 117)
03-04-2019 Quyết định số 536/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 118 đến trang 282)
9,487,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner