Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 18-04-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2019 Quyết định số 587/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 03 đến trang 42)
08-04-2019 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. (từ trang 43 đến trang 78)
08-04-2019 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh. (từ trang 79 đến trang 152)
09-04-2019 Quyết định số 594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 153 đến trang 154)
09-04-2019 Quyết định số 595/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 -2020). (từ trang 155 đến trang 156)
09-04-2019 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại Phước, huyện Càng Long đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 157 đến trang 158)
09-04-2019 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 159 đến trang 160)
09-04-2019 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 161 đến trang 162)
09-04-2019 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại An, huyện Trà Cú đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 163 đến trang 164)
09-04-2019 Quyết định số 600/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 165 đến trang 166)
09-04-2019 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 167 đến trang 168)
10-04-2019 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng. (từ trang 169 đến trang 181)
9,487,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner