Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 34 + 35 xuất bản ngày 24-07-2019: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 03 đến trang 05)
12-07-2019 Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 06 đến trang 08)
12-07-2019 Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 09 đến trang 11)
12-07-2019 Nghị quyết số 88/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 12 đến trang 13)
12-07-2019 Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà Vinh. (từ trang 14 đến trang 18)
12-07-2019 Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 19 đến trang 104)
12-07-2019 Nghị quyết số 91/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi một số khoản của Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 105 đến trang 106)
12-07-2019 Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020. (từ trang 107 đến trang 108)
12-07-2019 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 109 đến trang 113)
21-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 114 đến trang 131)
18-07-2019 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. (từ trang 132 đến trang 147)
16-05-2019 Quyết định số 846/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 148 đến trang 149)
16-05-2019 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tập Sơn, huyện Trà Cú đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). (từ trang 150 đến trang 151)
9,487,400 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner