Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Tháng 02-2019: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-02-2019 Quyết định số 281/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 
13-02-2019 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
29-01-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh. 
28-01-2019 Quyết định số 163/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
24-01-2019 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 
24-01-2019 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
21-01-2019 Quyết định số 109/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
21-01-2019 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2019. 
07-01-2019 Quyết định số 16/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia. 
07-01-2019 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp bằng công nhận trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
03-01-2019 Quyết định số 03/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 
28-12-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,487,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner