Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Trà Vinh
Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải

Tổng tập Công báo năm 2019

Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-06-2019 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh. 
22-04-2019 Quyết định số 668/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019. 
09-04-2019 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
09-04-2019 Quyết định số 600/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
09-04-2019 Quyết định số 599/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại An, huyện Trà Cú đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
09-04-2019 Quyết định số 598/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
09-04-2019 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
09-04-2019 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đại Phước, huyện Càng Long đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
09-04-2019 Quyết định số 595/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Đức Mỹ, huyện Càng Long đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 -2020). 
09-04-2019 Quyết định số 594/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2018 (Giai đoạn 2016 – 2020). 
08-04-2019 Quyết định số 562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019. 
12-03-2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
28-12-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
24-12-2018 Quyết định số 2540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
10-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
8,936,584 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner