Tra cứu nhanh
Tra cứu chi tiết

Tra cứu chi tiết

Nhập Số, ký hiệu văn bản hoặc cụm từ trong trích yếu, nội dung văn bản để tìm kiếm.
Sử dụng dấu ngoặc kép để tìm chính xác cụm từ. Ví dụ: "đất đai", "quy hoạch"....
Nhập khoảng thời gian ban hành văn bản, hoặc đánh dấu chọn năm đăng Công báo, loại văn bản, cơ quan ban hành....
để giới hạn phạm vi tìm kiếm văn bản
Số/ký hiệu văn bản: 
Ví dụ: 12/2010/QĐ-UBND
Trích yếu, nội dung: 
Ví dụ: đất đai, quy hoạch,...
Giới hạn phạm vi tìm kiếm:
Khoảng thời gian ban hành văn bản từ ngày đến ngày (ngày/tháng/năm)
Năm đăng CB Loại văn bản Cơ quan ban hành địa phương Cơ quan ban hành Trung ương
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Chỉ thị (CT-UBND)
Nghị quyết (NQ-HĐND)
Nghị quyết (NQ_HĐND)
Quyết định (QĐ-UBND)
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố Trà Vinh
Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh
Hội đồng nhân dân huyện Càng Long
Ủy ban nhân dân huyện Càng Long
Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè
Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang
Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang
Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải
Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải
Hội đồng nhân dân huyện Tiểu Cần
Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần
Hội đồng nhân dân huyện Trà Cú
Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú
Sắp xếp kết quả theo:  
9,665,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner