"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
08/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh15/05/202427/05/2024Chưa hiệu lực
07/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, phê duyệt, khai thác Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Trà Vinh13/05/202423/05/2024Đang hiệu lực
786/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 202413/05/202413/05/2024Đang hiệu lực
42/KH-UBND Thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/05/202413/05/2024Đang hiệu lực
763/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/05/202409/05/2024Đang hiệu lực
750/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh06/05/202406/05/2024Đang hiệu lực
06/2024/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/05/202414/05/2024Đang hiệu lực
05/2024/QĐ-UBND Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/04/202406/05/2024Đang hiệu lực
35/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 203015/04/202415/04/2024Đang hiệu lực
05/CT-UBND Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 và những năm tiếp theo12/04/202412/04/2024Đang hiệu lực
04/2024/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/04/202410/04/2024Đang hiệu lực
04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh01/04/202401/04/2024Đang hiệu lực
24/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/03/202426/03/2024Đang hiệu lực
438/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ26/03/202426/03/2024Đang hiệu lực
21/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”18/03/202418/03/2024Đang hiệu lực
02/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh11/03/202411/03/2024Đang hiệu lực
17/KH-UBND Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 202405/03/202405/03/2024Đang hiệu lực
275/QĐ-UBND Về việc quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh05/03/202405/03/2024Đang hiệu lực
258/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/03/202404/03/2024Đang hiệu lực
248/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Trà Vinh đến năm 202529/02/202429/02/2024Đang hiệu lực
249/QĐ-UBND Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 202329/02/202429/02/2024Đang hiệu lực
03/2024/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ thoát nước thải trong đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh23/02/202404/03/2024Đang hiệu lực
02/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh22/02/202404/03/2024Đang hiệu lực
208/QĐ-UBND Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202321/02/202421/02/2024Đang hiệu lực
209/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202321/02/202421/02/2024Đang hiệu lực
194/QĐ-UBND Về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 202316/02/202416/02/2024Đang hiệu lực
196/QĐ-UBND Phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/02/202416/02/2024Đang hiệu lực
177/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng số tỉnh Trà Vinh đến năm 202507/02/202407/02/2024Đang hiệu lực
09/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh31/01/202431/01/2024Đang hiệu lực
08/KH-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh30/01/202430/01/2024Đang hiệu lực