"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Chỉ thị
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
06/CT-UBND Về tăng cường công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh03/06/202403/06/2024Đang hiệu lực
05/CT-UBND Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024 và những năm tiếp theo12/04/202412/04/2024Đang hiệu lực
04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh01/04/202401/04/2024Đang hiệu lực
02/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh11/03/202411/03/2024Đang hiệu lực
08/CT-UBND Về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển20/11/202320/11/2023Đang hiệu lực
06/CT-UBND Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 202411/07/202311/07/2023Đang hiệu lực
05/CT-UBND Về tăng cường công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh08/06/202308/06/2023Đang hiệu lực
04/CT-UBND Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/04/202328/04/2023Đang hiệu lực
03/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh 31/03/202331/03/2023Đang hiệu lực
02/CT-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/03/202324/03/2023Đang hiệu lực
01/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực
02/CT-UBND Về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/04/202204/04/2022Đang hiệu lực
01/CT-UBND Về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 202214/02/202214/02/2022Đang hiệu lực
13/CT-UBND Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/09/202110/09/2021Đang hiệu lực
09/CT-UBND Về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/07/202118/07/2021Đang hiệu lực
06/CT-UBND Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 29/06/202129/06/2021Đang hiệu lực
06/CT-UBND Về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
10/CT-UBND về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/10/201719/10/2017Đang hiệu lực
03/CT-UBND về tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 201727/02/201727/02/2017Đang hiệu lực
08/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/05/201612/05/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/02/201629/02/2016Đang hiệu lực
13/CT-UBND về việc triển khai Đợt 2 “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường năm 2015” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/11/201513/11/2015Đang hiệu lực
12/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, sản xuất tôm nuôi nước lợ các tháng cuối năm 201517/09/201517/09/2015Đang hiệu lực
12/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, sản xuất tôm nuôi nước lợ các tháng cuối năm 201517/09/201517/09/2015Đang hiệu lực