24
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Công Thương
Tổng số: 24 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1398/QĐ-UBND Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 202418/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
985/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 202427/06/202327/06/2023Đang hiệu lực
870/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh07/06/202307/06/2023Đang hiệu lực
810/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/05/202326/05/2023Đang hiệu lực
139/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/02/202313/02/2023Đang hiệu lực
2035/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 202518/10/202218/10/2022Đang hiệu lực
26/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/09/202207/10/2022Đang hiệu lực
1693/QĐ-UBND Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202222/08/202222/08/2022Đang hiệu lực
1673/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202217/08/202217/08/2022Đang hiệu lực
1633/QĐ-UBND Ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương tỉnh Trà Vinh10/08/202210/08/2022Đang hiệu lực
13/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định giờ bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/07/202225/07/2022Đang hiệu lực
1215/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 202301/07/202201/07/2022Đang hiệu lực
09/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh29/04/202209/05/2022Đang hiệu lực
372/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh15/02/202215/02/2022Đang hiệu lực
01/2022/QĐ-UBND Sửa đổi điểm b, khoản 1 và điểm c, khoản 2 Điều 5 của Quy định một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước và Công ty điện lực Trà Vinh trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh07/01/202217/01/2022Đang hiệu lực
1550/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 và tết Nhâm Dần năm 202209/08/202109/08/2021Đang hiệu lực
1168/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/06/202118/06/2021Đang hiệu lực
611/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả chấm điểm sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202030/03/202130/03/2021Đang hiệu lực
612/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202030/03/202130/03/2021Đang hiệu lực
14/2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 202509/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
15/2020/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh năm 202109/12/202001/01/2021Đang hiệu lực
3032/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương27/08/202027/08/2020Đang hiệu lực
2963/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương 17/08/202017/08/2020Đang hiệu lực
08/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh27/04/202008/05/2020Đang hiệu lực