56
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ
Tổng số: 56 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
23412
23412
04/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh01/04/202401/04/2024Đang hiệu lực
24/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/03/202426/03/2024Đang hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
09/2023/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh14/07/202324/07/2023Đang hiệu lực
2313/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ năm 202230/11/202230/11/2022Đang hiệu lực
2097/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề tài Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng lên năng suất, chất lượng, điều kiện bảo quản và phát triển sản phẩm hòa tan mật hoa dừa tại tỉnh Trà Vinh31/10/202231/10/2022Đang hiệu lực
1962/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh06/10/202206/10/2022Đang hiệu lực
1963/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề tài Đa dạng hoá và phát triển các sản phẩm chế biến từ trái bí đỏ (Cucurbita moschata) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh06/10/202206/10/2022Đang hiệu lực
1746/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 202331/08/202231/08/2022Đang hiệu lực
20/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/08/202226/08/2022Đang hiệu lực
1503/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định về định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Trà Vinh 29/07/202229/07/2022Đang hiệu lực
1330/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề tài Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh08/07/202108/07/2021Đang hiệu lực
40/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh11/10/201821/10/2018Đang hiệu lực
27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh08/08/201818/08/2018Đang hiệu lực
24/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/12/201731/12/2017Đang hiệu lực
06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên02/03/201612/03/2016Đang hiệu lực
06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Ruốc tự nhiên02/03/201612/03/2016Đang hiệu lực
10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh26/05/201505/06/2015Đang hiệu lực
29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Lưới Đáy hàng khơi06/11/201416/11/2014Đang hiệu lực
30/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác Nghêu và Sò huyết giống tự nhiên06/11/201416/11/2014Đang hiệu lực
24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Khai thác thủy sản bằng nghề Rập xếp trên địa tỉnh Trà Vinh23/10/201402/11/2014Đang hiệu lực
692/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201317/04/201317/04/2013Đang hiệu lực
1337/QĐ-UBND về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh27/07/201227/07/2012Đang hiệu lực
372/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201223/03/201223/03/2012Đang hiệu lực
1584/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201104/10/201104/10/2011Đang hiệu lực
1283/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trà Vinh11/08/201111/08/2011Đang hiệu lực
1282/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh10/08/201110/08/2011Đang hiệu lực
649/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 201127/04/201127/04/2011Đang hiệu lực