136
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp
Tổng số: 136 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
08/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh15/05/202427/05/2024Chưa hiệu lực
17/KH-UBND Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh năm 202405/03/202405/03/2024Đang hiệu lực
249/QĐ-UBND Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 202329/02/202429/02/2024Đang hiệu lực
208/QĐ-UBND Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Trà Vinh năm 202321/02/202421/02/2024Đang hiệu lực
51/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh năm 202416/01/202416/01/2024Đang hiệu lực
1598/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 202323/10/202323/10/2023Đang hiệu lực
81/KH-UBND Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 202525/08/202325/08/2023Đang hiệu lực
1240/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 202516/08/202316/08/2023Đang hiệu lực
1066/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Trà Vinh đến năm 202513/07/202313/07/2023Đang hiệu lực
966/QĐ-UBND Phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch khuyến nông tỉnh Trà Vinh năm 202323/06/202323/06/2023Đang hiệu lực
746/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 202316/05/202316/05/2023Đang hiệu lực
586/QĐ-UBND Ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh25/04/202325/04/2023Đang hiệu lực
01/2023/NQ-HĐND Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 202527/02/202309/03/2023Đang hiệu lực
137/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn13/02/202313/02/2023Đang hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/01/202323/01/2023Đang hiệu lực
45/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Kè11/01/202311/01/2023Đang hiệu lực
39/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Duyên Hải10/01/202310/01/2023Đang hiệu lực
21/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Ngang09/01/202309/01/2023Đang hiệu lực
19/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tiểu Cần06/01/202306/01/2023Đang hiệu lực
06/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 202503/01/202303/01/2023Đang hiệu lực
2498/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trà Cú30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
37/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 27/12/202209/01/2023Đang hiệu lực
2448/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Càng Long27/12/202227/12/2022Đang hiệu lực
2432/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch dập dịch bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh26/12/202226/12/2022Đang hiệu lực
36/2022/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh23/12/202202/01/2023Đang hiệu lực
34/2022/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 21/12/202201/01/2023Đang hiệu lực
32/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/12/202226/12/2022Đang hiệu lực
2384/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch dập dịch bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 13/12/202213/12/2022Đang hiệu lực
2351/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp huyện Cầu Ngang07/12/202207/12/2022Đang hiệu lực
2331/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn05/12/202205/12/2022Đang hiệu lực