83
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Tư pháp
Tổng số: 83 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
438/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Điều 38 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ26/03/202426/03/2024Đang hiệu lực
237/QĐ-UBND Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/02/202428/02/2024Đang hiệu lực
04/2024/NQ-HĐND Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/02/202407/03/2024Đang hiệu lực
09/2023/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh17/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
88/QĐ-HĐND Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 06/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành12/04/202312/04/2023Đang hiệu lực
410/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 30/03/202330/03/2023Đang hiệu lực
52/QĐ-HĐND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành 01/03/202301/03/2023Đang hiệu lực
143/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 13/02/202313/02/2023Đang hiệu lực
66/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ 16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
30/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu chứng thực, công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22/11/202201/12/2022Đang hiệu lực
1965/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh06/10/202206/10/2022Đang hiệu lực
1319/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/07/202218/07/2022Đang hiệu lực
12/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh24/06/202204/07/2022Đang hiệu lực
02/2022/NQ-HĐND Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh10/06/202220/06/2022Đang hiệu lực
703/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh08/04/202208/04/2022Đang hiệu lực
02/CT-UBND Về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh04/04/202204/04/2022Đang hiệu lực
01/CT-UBND Về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 202214/02/202214/02/2022Đang hiệu lực
3006/QĐ-UBND Về việc giao biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 202227/12/202127/12/2021Đang hiệu lực
3007/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 202227/12/202127/12/2021Đang hiệu lực
3008/QĐ-UBND Về việc giao số lượng người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 202227/12/202127/12/2021Đang hiệu lực
06/2021/NQ-HĐND Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 202629/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
13/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/06/202109/07/2021Đang hiệu lực
10/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 21/06/202130/06/2021Đang hiệu lực
07/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh10/05/202120/05/2021Đang hiệu lực
05/2021/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/03/202129/03/2021Đang hiệu lực
210/QĐ-UBND Công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội29/01/202129/01/2021Đang hiệu lực
79/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tính đến ngày 31/12/2020 13/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
01/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh05/01/202115/01/2021Đang hiệu lực
4039/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 25/12/202025/12/2020Đang hiệu lực
19/2020/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/12/202019/12/2020Đang hiệu lực