56
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội
Tổng số: 56 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
750/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh trực thuộc Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh06/05/202406/05/2024Đang hiệu lực
1550/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh12/10/202312/10/2023Đang hiệu lực
1235/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Khu tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (Út Tịch)15/08/202315/08/2023Đang hiệu lực
1232/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/08/202314/08/2023Đang hiệu lực
20/2023/NQ-HĐND Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo đã được hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh được vay vốn để xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh31/07/202331/07/2023Đang hiệu lực
730/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh11/05/202311/05/2023Đang hiệu lực
04/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 20/02/202301/03/2023Đang hiệu lực
23/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tạo nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/01/202309/01/2023Đang hiệu lực
31/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/11/202208/12/2022Đang hiệu lực
2104/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh01/11/202201/11/2022Đang hiệu lực
2077/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om26/10/202226/10/2022Đang hiệu lực
14/2022/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 202518/10/202228/10/2022Đang hiệu lực
2013/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204513/10/202213/10/2022Đang hiệu lực
1985/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh11/10/202211/10/2022Đang hiệu lực
1983/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 203010/10/202210/10/2022Đang hiệu lực
1967/QĐ-UBND Ban hành phương thức thực hiện Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/10/202207/10/2022Đang hiệu lực
1921/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/09/202228/09/2022Đang hiệu lực
1894/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 26/09/202226/09/2022Đang hiệu lực
25/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh12/09/202221/09/2022Đang hiệu lực
1782/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ An sinh xã hội tỉnh Trà Vinh09/09/202209/09/2022Đang hiệu lực
1365/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 26/07/202226/07/2022Đang hiệu lực
1333/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/07/202219/07/2022Đang hiệu lực
1334/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/07/202219/07/2022Đang hiệu lực
1260/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh08/07/202208/07/2022Đang hiệu lực
04/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/07/202217/07/2022Đang hiệu lực
05/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/07/202217/07/2022Đang hiệu lực
1153/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/06/202224/06/2022Đang hiệu lực
01/2022/NQ-HĐND Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 202510/06/202220/06/2022Đang hiệu lực
1014/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh09/06/202209/06/2022Đang hiệu lực
778/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/04/202226/04/2022Đang hiệu lực