17
"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng
Tổng số: 17 văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
15/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/07/202324/07/2023Đang hiệu lực
38/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh30/12/202209/01/2023Đang hiệu lực
2495/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức và đơn giá xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, công suất thiết kế 18.000 m³/ngày đêm30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
2378/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững đến năm 2030 nhằm thu hút đầu tư, phát triển về chất lượng doanh nghiệp theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-202512/12/202212/12/2022Đang hiệu lực
2293/QĐ-UBND Ban hành Định mức và Đơn giá (phần bổ sung) sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/11/202228/11/2022Đang hiệu lực
29/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/10/202207/11/2022Đang hiệu lực
16/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định bàn giao, tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của các dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/07/202201/08/2022Đang hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/05/202223/05/2022Đang hiệu lực
28/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 49/2004/QĐ-UBT ngày 21/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phường 6 và phường 7, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh16/12/202127/12/2021Đang hiệu lực
19/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/10/202101/11/2021Đang hiệu lực
20/2021/QĐ-UBND Quy định về Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh19/10/202129/10/2021Đang hiệu lực
17/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/09/202116/09/2021Đang hiệu lực
1283/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Bến tổng hợp Định An thuộc cảng biển Trà Vinh giai đoạn đến năm 202002/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
1278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè sông Long Bình, thành phố Trà Vinh (đoạn còn lại)02/07/202102/07/2021Đang hiệu lực
03/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh05/02/202115/02/2021Đang hiệu lực
02/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và bãi bỏ Khoản 3 Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh 05/01/202115/01/2021Đang hiệu lực
36/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/12/201906/01/2020Đang hiệu lực