"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
23412
23412
756/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/05/202221/05/2022Chưa hiệu lực
10/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh13/05/202223/05/2022Chưa hiệu lực
851/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ12/05/202212/05/2022Đang hiệu lực
852/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương 12/05/202212/05/2022Đang hiệu lực
834/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Giai đoạn 2016 - 2020)09/05/202209/05/2022Đang hiệu lực
835/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Giai đoạn 2016 - 2020)09/05/202209/05/2022Đang hiệu lực
09/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh29/04/202209/05/2022Đang hiệu lực
795/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204528/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
806/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/04/202228/04/2022Đang hiệu lực
778/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh26/04/202226/04/2022Đang hiệu lực
735/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Tiểu học Thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia19/04/202219/04/2022Đang hiệu lực
736/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế19/04/202219/04/2022Đang hiệu lực
708/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 12/04/202212/04/2022Đang hiệu lực