"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
757/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 18/05/202318/05/2023Đang hiệu lực
746/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 202316/05/202316/05/2023Đang hiệu lực
743/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)15/05/202315/05/2023Đang hiệu lực
735/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh12/05/202312/05/2023Đang hiệu lực
736/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh12/05/202312/05/2023Đang hiệu lực
733/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo12/05/202312/05/2023Đang hiệu lực
730/QĐ-UBND Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh11/05/202311/05/2023Đang hiệu lực
686/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh05/05/202305/05/2023Đang hiệu lực
655/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh02/05/202302/05/2023Đang hiệu lực
614/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Kim Sơn, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
615/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hàm Giang, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
616/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
617/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
618/QĐ-UBND Về việc công nhận xã Long Khánh, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021 - 2025)27/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
11/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh25/04/202325/05/2023Đang hiệu lực
586/QĐ-UBND Ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh25/04/202325/04/2023Đang hiệu lực
589/QĐ-UBND Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách tỉnh Trà Vinh25/04/202325/04/2023Đang hiệu lực
580/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương 21/04/202321/04/2023Đang hiệu lực
10/2023/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh18/04/202328/04/2023Đang hiệu lực
542/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội18/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
547/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng 18/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
548/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo18/04/202318/04/2023Đang hiệu lực
09/2023/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 4 của Quy định kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh17/04/202327/04/2023Đang hiệu lực
536/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Hùng A, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia17/04/202317/04/2023Đang hiệu lực
533/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp17/04/202317/04/2023Đang hiệu lực
88/QĐ-HĐND Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/QĐ-HĐND ngày 06/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành12/04/202312/04/2023Đang hiệu lực
481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Trà Vinh11/04/202311/04/2023Đang hiệu lực
479/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp 11/04/202311/04/2023Đang hiệu lực
08/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh10/04/202320/04/2023Đang hiệu lực
458/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/04/202310/04/2023Đang hiệu lực