"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
1416/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia20/09/202320/09/2023Đang hiệu lực
1418/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 202420/09/202320/09/2023Đang hiệu lực
1396/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội18/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
1398/QĐ-UBND Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 202418/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
1408/QĐ-UBND Về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh18/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
1375/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường13/09/202313/09/2023Đang hiệu lực
21/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh11/09/202321/09/2023Đang hiệu lực
1359/QĐ-UBND Về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh11/09/202311/09/2023Đang hiệu lực
20/2023/QĐ-UBND Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/09/202318/09/2023Đang hiệu lực
1340/QĐ-UBND Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân07/09/202307/09/2023Đang hiệu lực
1305/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn29/08/202329/08/2023Đang hiệu lực
19/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh29/08/202308/09/2023Đang hiệu lực
1312/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông29/08/202329/08/2023Đang hiệu lực
18/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh28/08/202307/09/2023Đang hiệu lực
1266/QĐ-UBND Về thời gian, tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn22/08/202322/08/2023Đang hiệu lực
1271/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện22/08/202322/08/2023Đang hiệu lực
1254/QĐ-UBND Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh18/08/202318/08/2023Đang hiệu lực
1238/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 202516/08/202316/08/2023Đang hiệu lực
1240/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 202516/08/202316/08/2023Đang hiệu lực
1244/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh16/08/202316/08/2023Đang hiệu lực
1235/QĐ-UBND Về việc công nhận điểm du lịch Khu tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (Út Tịch)15/08/202315/08/2023Đang hiệu lực
1232/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh14/08/202314/08/2023Đang hiệu lực
1220/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế11/08/202311/08/2023Đang hiệu lực
17/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh09/08/202318/08/2023Đang hiệu lực
1203/QĐ-UBND Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/08/202309/08/2023Đang hiệu lực
1190/QĐ-UBND Ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh07/08/202307/08/2023Đang hiệu lực
1174/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường03/08/202303/08/2023Đang hiệu lực
1095/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”19/07/202319/07/2023Đang hiệu lực
1094/QĐ-UBND Về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông18/07/202318/07/2023Đang hiệu lực
1082/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ17/07/202317/07/2023Đang hiệu lực