"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
90/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Tiểu học Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia19/01/202319/01/2023Đang hiệu lực
95 /QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 202319/01/202319/01/2023Đang hiệu lực
77/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Mẫu giáo Thiên Thanh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia17/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
66/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ 16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
68/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/01/202323/01/2023Đang hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/01/202322/01/2023Đang hiệu lực
44/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022 11/01/202311/01/2023Đang hiệu lực
45/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Kè11/01/202311/01/2023Đang hiệu lực
35/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Thành10/01/202310/01/2023Đang hiệu lực
39/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Duyên Hải10/01/202310/01/2023Đang hiệu lực
21/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Ngang09/01/202309/01/2023Đang hiệu lực
22/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Mầm non xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia09/01/202309/01/2023Đang hiệu lực
23/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tạo nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh09/01/202309/01/2023Đang hiệu lực
25/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Tiểu học Đông Hải A, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia09/01/202309/01/2023Đang hiệu lực
08/QĐ-HĐND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành 06/01/202306/01/2023Đang hiệu lực
19/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tiểu Cần06/01/202306/01/2023Đang hiệu lực
06/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 202503/01/202303/01/2023Đang hiệu lực
2498/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Trà Cú30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
38/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh30/12/202209/01/2023Đang hiệu lực
2499/QĐ-UBND Ban hành Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 202530/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
2500/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
2495/QĐ-UBND Về việc ban hành định mức và đơn giá xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, công suất thiết kế 18.000 m³/ngày đêm30/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
37/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 27/12/202209/01/2023Đang hiệu lực
2448/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Càng Long27/12/202227/12/2022Đang hiệu lực
2432/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch dập dịch bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh26/12/202226/12/2022Đang hiệu lực
36/2022/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh23/12/202202/01/2023Đang hiệu lực
35/2022/QĐ-UBND Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh22/12/202202/01/2023Đang hiệu lực
33/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh21/12/202230/12/2022Đang hiệu lực
34/2022/QĐ-UBND Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 21/12/202201/01/2023Đang hiệu lực