"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
23412
23412
1162/QĐ-UBND
1162/QĐ-UBND
1162/QĐ-UBND
90/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Tiểu học Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia19/01/202319/01/2023Đang hiệu lực
95 /QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 202319/01/202319/01/2023Đang hiệu lực
77/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Mẫu giáo Thiên Thanh, xã Đại Phúc, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia17/01/202317/01/2023Đang hiệu lực
66/QĐ-UBND Công bố Danh mục quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ 16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
68/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Duyên Hải16/01/202316/01/2023Đang hiệu lực
01/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/01/202323/01/2023Đang hiệu lực
02/2023/QĐ-UBND Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh12/01/202322/01/2023Đang hiệu lực
44/QĐ-UBND Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022 11/01/202311/01/2023Đang hiệu lực
45/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cầu Kè11/01/202311/01/2023Đang hiệu lực
35/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Thành10/01/202310/01/2023Đang hiệu lực