"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Nghị quyết Quyết định Quyết định HĐND Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Công nghiệp Công Thương Giáo dục Khoa học công nghệ Khoáng sản Kế hoạch đầu tư Nông nghiệp Tài chính Tài nguyên môi trường Thông tin - truyền thông Thủ tục hành chính Tư pháp Văn hóa xã hội Xây dựng Y tế Đất đai
Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
23412
23412
1162/QĐ-UBND
1162/QĐ-UBND
1162/QĐ-UBND
02/CT-UBND Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh24/03/202324/03/2023Đang hiệu lực
344/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia22/03/202322/03/2023Đang hiệu lực
345/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia22/03/202322/03/2023Đang hiệu lực
346/QĐ-UBND Về việc công nhận Trường Mầm non Trúc Xanh, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia22/03/202322/03/2023Đang hiệu lực
347/QĐ-UBND Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương22/03/202322/03/2023Đang hiệu lực
342/QĐ-UBND Về việc công bố bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực
343/QĐ-UBND Về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực
01/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh21/03/202321/03/2023Đang hiệu lực
06/2023/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh20/03/202330/03/2023Đang hiệu lực
52/QĐ-HĐND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh ban hành 01/03/202301/03/2023Đang hiệu lực